POLITIKA PRIVATNOSTI - INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

1. UVOD

Mali Mol d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka. Poštujemo Vašu privatnost i željeli bismo Vam u ovom dokumentu na jasan i transparentan način dati informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima prilikom korištenja Internetske stranice takuin.eu te mobilnih aplikacija „Takuin Port”, „Takuin Park”, „Takuin POS” i „Nadglednik parka“.
Ova Pravila privatnosti opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim osobnim podacima, sve u skladu sve s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679 (dalje: Uredba).
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument, koji sadrži našu politiku privatnosti i informacije o tome na koji način koristimo Vaše osobne podatke kada posjećujete našu internetsku stranicu, mobilnu aplikaciju ili ako iz drugih razloga komunicirate s nama.
Za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu, a ako utvrdimo da obrađujemo takve podatke, zatvorit ćemo korisnički račun i pokrenuti brisanje podataka. U slučaju da nam se obrati skrbnik osobe čije podatke obrađujemo i skrbnik se može identificirati, odnosno ima pristup osobnim podacima, podatke možemo izmijeniti na njegov pisani zahtjev.
Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.
Pristup željenim informacijama možete proći putem sadržaja ove Politike privatnosti.
U slučaju bilo kojih pitanja slobodno nam se obratite na način predviđen dalje u tekstu, pod točkom 4.

2. O NAMA

Mali Mol d.o.o. je tvrtka koja izrađuje web i mobilne aplikacije. Orijentirani smo k malim isrednjim poduzetnicima i osiguravamo im aplikacijsku infrastrukturu za uspješno poslovanje u segmentu pružanja usluga u turizmu. Mobilne aplikacije „Takuin Port”, „Takuin Park”, „Takuin POS” i „Nadglednik parka” dijelovi su cjelokupnog sustava za upravljanje sportskim i zabavnim parkovima te ostalim uslugama iznajmljivanja sadržaja na turističkim destinacijama. Putem mobilnih aplikacija olakšava se i ubrzava rad naših klijenata na zadovoljstvo njihovih korisnika.

3. PODACI O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade koji je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka je:
Mali Mol d.o.o.
Špiljavac 2, Pula, Hrvatska,
OIB: 99242404656

4. KONTAKT I PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku privatnosti, kao i dodatne informacije oko zaštite i obrade
Vaših osobnih podataka možete dostaviti tvrtci Mali Mol d.o.o.:
– poštom, na adresu Špiljavac 2, Pula., n.p. Službenik za zaštitu podataka
– putem elektroničke pošte na adresu: info@malimol.hr

5. SVRHA I PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Vaša privatnost nam je važna, pa prikupljamo podatke potrebne za:
pružanje usluge i podrške,
poboljšanje korisničkog iskustva,
unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili,
otkrivanje zlouporaba i prepoznavanje grešaka,
udovoljavanje zakonskih propisa,
analitiku korištenja mobilne aplikacije te posjećenosti internetskih stranica.
Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga, obrađujemo u svrhu:
– za koju su isti dani,
– za koju ste dali suglasnost,• utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom, privoli
ili Uvjetima korištenja (ugovor)
Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo ako za to imamo valjanu pravnu osnovu.
Mali Mol d.o.o. obrađuje osobne podatke radi sklapanja, odnosno izvršavanja ugovora i pružanja usluga ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa, kao što su
odgovaranje na upite ili rješavanje po zaprimljenom prigovoru, otkrivanja, sprečavanja ili
rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća.
Osobne podatke možemo obrađivati uz izričitu privolu svakog korisnika i radi svrhe na koju se
takva privola odnosi, primjerice Vaše podatke obrađujemo na temelju privole u marketinške
namjene.
Osobne podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja zakonskih obveza ili ako postoji
legitiman interes za takvim prikupljanjem i obradom (npr. personalizacija usluga, omogućavanje
boljeg korisničkog iskustva).
Detaljnije pronađite pod točkom 8. Evidencija aktivnosti obrade.

6. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Osobni podaci obuhvaćaju bilo koje podatke koji se odnose na identificiranu fizičku osobu ili druge podatke pomoću kojih se osoba može identificirati. Podaci koje o Vama prikupljamo i obrađujemo ovise o Vašem odnosu s nama i razlozima naše komunikacije. Vrsta podataka koje prikupljamo ovisi o tome jeste li neregistrirani korisnik, registrirani korisnik ili ste pružatelj usluge kojom se može pristupiti putem kontakata i poveznica na našim internetskim stranicama i mobilnoj aplikaciji. Korisnici se dijele u dvije skupine:

Neregistrirani korisnici

• Neregistriranog korisnika nije moguće osobno identificirati kroz sustav mobilne aplikacije s obzirom da nema pridruženih osobnih podataka.

• Neregistrirani korisnik se vodi u sustavu mobilne aplikacije kroz njegov jedinstveni korisnički identifikator koji se kreira prilikom prvog korištenja, no temeljem spomenutog identifikatora nije moguće direktno identificirati korisnika kroz mobilnu aplikaciju

• Za neregistrirane korisnike vrši se obrada podataka nužna za temeljno pružanje usluge

* U slučaju da korisnik želi koristiti ostale funkcionalnosti aplikacija potrebna nam je Vaša suglasnost i registracija. Ukoliko niste suglasni nismo u mogućnosti pružiti Vam sve funkcionalnosti.

Registrirani korisnici:

• Registrirani korisnik je korisnik aplikacije kojemu se uz jedinstveni korisnički identifikator
pridružuju osobni podaci kroz funkcionalnost:
• registracije u mobilnoj aplikaciji,
• kroz proces registracije putem korisničkih postojećih profila računa na drugim
aplikacijama / servisima društvenih mreža,
• unosom osobnog podatka kroz sučelja za funkcionalnosti koje to mogu zahtijevati (npr. prijava problema, određeni tipovi rezerviranja sadržaja).
Također, ovisno o svrsi radi koje s vremena na vrijeme obrađujemo vaše podatke i koja je objašnjena u tablici u nastavku, trebamo obraditi određene podatke koji će, ovisno o pojedinom slučaju, općenito biti sljedeći:
• podaci vezani uz Vaš identitet (primjerice, ime i prezime, zemlja porijekla)
• podaci za kontakt koje nam Vi dostavite (primjerice, adresa, e-mail adresa, telefonski broj)
• veza, geolokacija i/ili podaci o pregledavanju (primjerice, podaci o lokaciji i IP adresa, vremenskoj zoni, pregledniku, operativnom sustavu i drugi podaci o tehnologiji koju koristite da biste pristupili našoj internetskoj stranici i/ili mobilnoj aplikaciji).
• podaci o korištenju (podatke o tome kako i na koji način koristite naše internetske stranice i/ili mobilnu aplikaciju)
• podaci o Vašim preferencijama
Naglašavamo da, kada od Vas zatražimo unos osobnih podataka kako bismo Vam omogućili pristup bilo kojoj našoj funkcionalnosti ili usluzi, označit ćemo određena polja kao obvezna jer se radi o podacima koji su nam potrebni kako bismo Vam pružili odgovarajuću uslugu ili Vam omogućili pristup određenoj funkcionalnosti. Molimo Vas da uzmete u obzir i to da, ako se odlučite ne ustupiti nam takve podatke, možda nećete moći dovršiti korisničku registraciju ili se nećete moći koristiti takvim uslugama ili funkcionalnostima.Detaljnije pronađite pod točkom 8. Evidencija aktivnosti obrade.

7. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, posredno ili automatski.
Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas primjerice prilikom registracije na aplikaciju, kada komunicirate s nama, kada ostavite komentare.
Posredno ih prikupljamo primjerice kad za potrebe registracije koristite već postojeće korisničke račune na drugim aplikacijama/servisima društvenih mreža (Facebook račun, Google račun, Apple račun).
Vaše osobne podatke prikupljamo putem automatiziranih sustava u svrhu poboljšanja usluge, primjerice korištenjem internetske stranice i/ili mobilne aplikacije prikupljamo određene informacije o tome kako koristite našu stranicu, kao i podatke o uređaju (poput IP adrese, vrste preglednika, identifikatora uređaja, mobilne mreže, vremena i trajanja pristupa, vrste preglednika).
Podatke koje smo anonimizirali na način da Vas ne možemo identificirati ne smatraju se osobnim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Ako zatvorimo Vaš korisnički račun u skladu s Uvjetima korištenja primjerice iz razloga kršenja Uvjeta korištenja ili ako niste potvrdili da želite koristiti mobilnu aplikaciju nakon 3 godine neaktivnosti, pokrenuti ćemo brisanje Vaših podataka i podatke ćemo čuvati koliko smo obavezni.

8. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

SVRHA OBRADE

PRAVNI TEMELJ OBRADE

VRSTA KORISNIKA

Ime i prezime, zemlja porijekla

Odlučite li postati korisnik naše internetske stranice i/ili aplikacije, trebamo Vaše podatke kako bismo Vas identificirali kao Korisnika i odobrili Vam pristup različitim funkcionalnostima koje su Vam dostupne kao registriranom korisniku

Privola koja se daje pri posjetu internetskih stranica te pri instalaciji aplikacije ili pri korištenju usluge

Registrirani korisnik

Informacije dostupne iz korisničkih postojećih profila računa na drugim aplikacijama/servisima društvenih mreža (npr.: Facebook račun, Google račun, Apple račun, Instagram račun): ime i prezime, adresa elektroničke pošte i jedinstveni identifikacijski broj računa društvene mreže

U svrhu registracije putem drugih računa i to isključivo ako se korisnik registrira  putem korisničkog profila na drugim aplikacijama

Privola koja se daje pri posjetu internetskih stranica te pri instalaciji aplikacije ili pri korištenju usluge

Registrirani korisnik

Kontakt i druge podatke koje samostalno dostavite, a koje smatrate potrebnima za rješavanje upita,  prigovora ili zahtjeva ili obavijest o iskustvu s korištenjem usluge

Obrađujemo samo one podatke koji su izričito neophodni za rješavanje Vašeg upita, prigovora i zahtjeva koje podnesete

Privola koja se daje pri podnošenju zahtjeva

Neregistrirani i registrirani korisnik

Kontakt podatke koje samostalno dostavite prilikom prijave problema u radu usluge

Obrađujemo samo one podatke koji su izričito neophodni za rješavanje po zaprimljenoj prijavi problema

Privola koja se daje pri podnošenju zahtjeva

Neregistrirani i registrirani korisnik

GENERIRANI PODACI:

   

Informacije o povijesnom korisničkom pretraživanju informacijskog sustava

Unaprjeđenje/personalizacija usluga (mogućnost pretraživanja i korištenja sadržaja o ponudi)

Legitimni interes u svrhu poboljšanja iskustva korisnika

Neregistrirani i registrirani 

Oznaka geolokacije lokacija i cjelokupnih tura kretanja koje korisnik posjećuje tijekom putovanja

Unaprjeđenje usluga, za potrebe prikazivanja sadržaja u blizini

Legitimni interes u svrhu poboljšanja iskustva korisnika

Registrirani korisnik

Preferencije definirane u korisničkom profilu vezane uz sadržaje

Unaprjeđenje/personalizacija usluga (mogućnost pretraživanja i korištenja sadržaja o ponudi)

Legitimni interes u svrhu poboljšanja iskustva korisnika

Registrirani korisnik

Oznake vremenskih i prostornih podataka o točkama interesa i sadržajima iz ponude.

Unaprjeđenje/personalizacija usluga

Legitimni interes u svrhu poboljšanja iskustva korisnika

Registrirani korisnik

Sadržaj generiran od strane samog korisnika (UGC – User Generated Content, poput fotografija sa slikama osoba)

Unaprjeđenje/personalizacija usluga, upravljanje korisnički kreiranim UGC sadržajima

Legitimni interes u svrhu poboljšanja iskustva korisnika

Registrirani korisnik

Recenzije i ocjenjivanje prikazanog i posjećenog sadržaja

Unaprjeđenje/personalizacija usluga

Legitimni interes u svrhu poboljšanja iskustva korisnika

Registrirani korisnik

AUTOMATSKI PODACI

   

Tehnički podaci dostupni iz sistemskih zapisa poput jedinstvenog identifikatora korisnika mobilne aplikacije, operacijskog sustava i modela mobilnog uređaja

Funkcionalnost usluge

Legitimni interes – razvoj poslovanja, poboljšanje usluga

Neregistrirani i registrirani korisnik

Podaci vezani uz nastalu grešku: Izvješće o grešci,  logovi greške, vrsta mobilnog uređaja, vremenska oznaka greške

Funkcionalnost usluge

Legitimni interes – razvoj poslovanja, poboljšanje usluga

Neregistrirani i registrirani korisnik

Podaci vezani uz korištenje mobilne aplikacije dobiveni kroz analitiku korištenja mobilne aplikacije – Firebase Analytics): operativni sustav i model mobilnog uređaja, aktivnosti u vezi načina na koje korisnik koristi mobilnu aplikaciju, npr. – korištenje dijelova funkcionalnosti mobilne aplikacije 

Analitičke i statističke svrhe, a u svrhu unaprjeđenja naših usluga, te kako bi prilagodili korisničko iskustvo i učinili ga što jednostavnijim

Legitimni interes – razvoj poslovanja, poboljšanje usluga

Neregistrirani i registrirani korisnik

9. VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se da ćemo čuvati vaše osobne podatke kao povjerljive i osigurati ostvarivanje Vaših prava. Imajući to u vidu, u bilo kojem trenutku slobodni ste kontaktirati nas sa zahtjevom za pristup svim osobnim podacima, zatražiti ispravak podataka, brisanje podataka, ograničavanje obrade, prijenos te istaknuti prigovor.

Svoja prava možete ostvarivati jednostavno nas obavještavajući o razlogu svojeg zahtjeva i pravu koje želite ostvariti i to: 

•    putem e-pošte na info@malimol.hr, ili
•    slanjem zahtjeva na adresu Mali Mol d.o.o.,
Špiljavac 2, Pula, Hrvatska.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja. U slučaju da Vas ne možemo identificirati putem prikupljenih podataka zatražiti ćemo djelomičnu presliku Vašeg osobnog dokumenta putem kojeg Vas možemo identificirati.

Posebice, a bez obzira na svrhu ili pravnu osnovu kojom se koristimo za obradu vaših podataka, imate sljedeća prava:

PRISTUP. Imate pravo pristupa podacima Vašim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo Vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju Vaših osobnih podataka. 

ISPRAVAK. Imate pravo zatražiti ispravak ili dopunu svojih osobnih podataka ako prikupljeni podaci koje ste nam dali i koje smo prikupili nisu točni, potpuni i ažurni. U svakom slučaju, uzmite u obzir da, u trenutku kada nam podatke o sebi aktivno stavite na raspolaganje bilo kojim postupkom, jamčite da su oni istiniti i točni te se obvezujete izvijestiti nas o bilo kakvim izmjenama.

BRISANJE. Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se Vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

OGRANIČENJE OBRADE. Imate pravo tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka što uključuje da u određenim slučajevima od nas možete zahtijevati privremenu suspenziju obrade podataka ili držanje Vaših podataka duže nego što je to potrebno. Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka, a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, Vaši će podaci biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

PRIJENOS. Imate pravo zatražiti prijenos osobnih podataka drugom pružatelju usluge – u praksi ovo znači da imate pravo tražiti da Vam dostavimo sve osobne podatke koje obrađujemo u strojno čitljivom obliku ili zatražiti da ih dostavimo izravno drugom društvu. 

POVLAČENJE PRIVOLE. U slučaju da obrađujemo Vaše podatke na temelju privole, u svakom trenutku ste ovlašteni povući danu privolu. Bez odgode ćemo prestati s obradom osobnih podataka prikupljenih na temelju te pravne osnove.
Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Promjenu privole možete izvršiti putem mobilne aplikacije „Nadglednik parka“ u trenutku dostupnosti funkcionalnosti davanja i povlačenja privola, a u svakom slučaju svoj zahtjev za povlačenjem privole možete uputiti na kontakt Mali Mol d.o.o..

PRAVO NA PRIGOVOR. Imate pravo prigovora na obradu Vaših podataka od strane Mali Mol d.o.o.. Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

10. PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE NADLEŽNOM NADZORNOM TIJELU

Ako  imate prigovor vezano uz obradu podataka ili svojih prava, odnosno ukoliko smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije zakonita, obratite nam se s povjerenjem. Ako ne uspijemo riješiti Vaš prigovor imate pravo podnijeti pritužbu izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili mjesto rada.

Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
e-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

11. SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Mali Mol d.o.o. zaštiti podataka pristupa s povećanom pažnjom i pozornošću te poduzima potrebne mjere opreza kako bi zaštitio Vaše osobne podatke.

Primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali da su Vaši podaci sigurni te da ih zaštitimo od slučajnog ili namjernog neovlaštenog pristupa, gubitka ili izmjene. Osigurali smo da Vašim podacima mogu pristupiti samo one osobe koje za to imaju poslovnu potrebu, isključivo u svrhe koje su dopuštene i o kojima ste obaviješteni te da su te osobe u obvezi čuvanja tajnosti Vaših podataka.

Komunikacija između mobilne aplikacije i centralne lokacije sa koje se pruža Usluga, zaštićena je opće prihvaćenim kriptografskim algoritmima. Korisnik Usluge dužan je paziti tko ima pristup njegovom  vlastitom mobilnom uređaju na kojem se nalazi mobilna aplikacija Usluge o čemu ovisi i sigurnost podataka u mobilnoj aplikaciji.

Ako sumnjate na bilo kakvo neovlašteno korištenje, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim osobnim podacima, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.

12. POHRANA I ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljene u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti čuvamo maksimalno koliko je potrebno u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, uključujući i radi postupanja u skladu s pravnim obvezama i neće se čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego što Mali Mol d.o.o. razumno smatra potrebnim za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni i obrađeni.

  • Podatke koje prikupljamo u sklopu mobilne aplikacije brišu se 3 godine nakon datuma nastupa neaktivnosti u smislu aktivacije i bilo koje interakcije sa sustavom Usluge kroz mobilnu aplikaciju. 

  • Određeni osobni podaci pohranit će se na vrijeme koje je određeno zakonom ili propisom koji Mali Mol d.o.o. obvezuje na pohranu podataka (primjerice podatke iz Vašeg zahtjeva za ostvarivanjem prava na brisanje čuvat će se 5 godina od rješavanja zahtjeva).

  • Podatke o korištenju Usluge ne brišemo ako je uložen prigovor na Uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s primjenjivim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.), kao i u slučaju kada čuvamo osobne podatke temeljem važećih propisa.

  • Podatke o Korisnikovim navikama korištenja Usluge općenito čuvamo tijekom trajanja korištenja usluge, odnosno do trenutka Vašeg povlačenja privole za njihovu obradu ukoliko se obrada temelji na privoli.

  • Podatke koji se temelje na našem legitimnom interesu čuvamo u skladu s opravdanim i razumnim poslovnim potrebama.  

Nakon isteka roka čuvanja, podatke ćemo izbrisati, a u slučajevima u kojima to tehnički nije moguće podatke ćemo učiniti nečitljivima. U slučaju da su nam neki podaci i dalje potrebni u opravdane poslovne svrhe nakon što je istekao rok čuvanja tih podataka, poduzet ćemo odgovarajuće korake da anonimiziramo te podatke što znači da Vas više ne možemo identificirati te se takvi podaci više ne smatraju osobnim podacima sukladno važećim propisima.

Svakako, u bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti zaustavljanje daljnje obrade Vaših osobnih podataka i njihovo brisanje.

13. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Mali Mol d.o.o. izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovom Politikom privatnosti. Treće osobe obvezne su koristiti povjerene podatke samo u skladu s našim pravilima i isključivo u strogo deklarirane svrhe. Također su dužni na odgovarajući način zaštititi Vaše osobne podatke i njihovu privatnost.

Mali Mol d.o.o. pridržava pravo da u određenim slučajevima podijeli Vaše podatke s drugim primateljima (trećim osobama), i to: 

  • pružateljima informatičko-komunikacijskih usluga u svojstvu izvršitelja obrade, koji pružaju usluge podrške informatičkih rješenja za Mali Mol d.o.o. (hosting, IT usluge, korisnička podrška),

  • u određenim okolnostima, dužni smo dostaviti Vaše podatke na temelju zakonom osnovanog zahtjeva nadležnim tijelima (policija, sud, revizorsko ili drugo nadležno tijelo), ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka te radi otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Mali Mol d.o.o. ili osobne podatke korisnika u zakonom propisane svrhe),

  • s trećim stranama u slučajevima u kojima ste pristali na to da s trećom osobom podijelimo Vaše osobne podatke (npr. u slučaju korištenja kolačića)

Na našoj web stranici i mobilnoj aplikaciji možete naći poveznice koje će Vas odvesti izravno na stranicu drugog pružatelja usluga na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti. To ćete prepoznati po promjeni URL-a. Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za povjerljivo rukovanje Vašim podacima na tim web stranicama trećih strana, budući da nemamo utjecaja na usklađenost tih pružatelja usluga s odredbama o zaštiti podataka. Molim vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše osobne podatke.

Preporučamo da potražite informacije o tome kako ti pružatelji usluga postupaju s Vašim osobnim podacima.

Ako koristite društvene mreže za interakciju s našim stranicama i mobilnom aplikacijom, ističemo da se podaci koje prikupljaju Google, Apple i/ili Meta platforma prenose u SAD i oni kao voditelj obrade definiraju koje podatke, u koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi se, kao i  kolačići koje platforme postavljaju, koriste. O tome se možete informirati u njihovim politikama privatnosti.

Kako biste lakše ostvarili svoja prava od trećih strana u nastavku navodimo najvažnije linkove s njihovim Politikama privatnosti:

•    https://policies.google.com/privacy,
•    https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
•    https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation/
•    https://www.graylog.org/privacy-policy/

Mali Mol d.o.o. nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana kojima korisnik pristupa niti za ispravnu primjenu pravne regulative od strane vanjskih servisa koje koristite neovisno u odnosu na ove usluge.

14. PREKOGRANIČNI PRIJENOSI PODATAKA

Kod obrade Vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan Europskog gospodarskog prostora. Za potrebe učinkovitosti usluge, neka od prethodno spomenutih tijela mogu se nalaziti na područjima izvan Europskog gospodarskog prostora, u kojima se ne omogućuje razina zaštite usporediva sa zaštitom u Europskoj uniji. U takvim slučajevima Vas obavještavamo da Vaše podatke prenosimo s odgovarajućim zaštitnim mjerama i uvijek čuvajući Vaše podatke, upotrebljavajući najprikladnije međunarodne alate za prijenos podataka, na primjer Standardne ugovorne klauzule i sve relevantne dopunske mjere. Sadržaj takvih Standardnih ugovornih klauzula možete pogledati putem sljedeće veze: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

15. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Mali Mol d.o.o. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu internetskim stranicama. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu na internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP), prikazuje web stranicu, koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima kako biste bolje razumjeli kolačiće i slična sredstva kojima se koristimo, njihovu svrhu, kako upravljati svojim preferencijama i druge informacije od interesa.

Važno nam je da znate kako se o odabranim kategorijama kolačića uvijek možete predomisliti putem skočnog prozora.

Neophodni kolačići

Osnovni kolačići omogućuju osnovnu funkcionalnost kao što postavljanje preferencija korištenja. Naša web stranica i mobilne aplikacije ne mogu ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Stoga ne tražimo Vaše dopuštenje za korištenje neophodnih kolačića.

Također koristimo bitne kolačiće za sigurnost, upravljanje mrežom, pristupačnost i za brzo učitavanje web stranice. Pomažu nam da pratimo ono interakcije koje u krajnjem dijelu procesa daju rezultat.

16. VERZIJE I AŽURIRANJA

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi u svakom trenutku sadržavala točne i pouzdane informacije o tome na koji način prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice te mobilne aplikacije u skladu s načelom transparentnosti, a u slučaju značajnih promjena obavijestit ćemo Vas i na neki drugi prikladan način.

Nastavkom korištenja internetskih stranica nakon promjene Politike privatnosti potvrđujete da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Ova Politika privatnosti primjenjuje se od 15.06.2023. godine.